اخبار

1395/12/22
بر اساس مصوبات شورای سیاستگزاری کنگره و به منظور ارائه خدمات برتر به


بر اساس مصوبات شورای سیاستگزاری کنگره و به منظور ارائه خدمات برتر به فرهیختگان شرکت کننده در کنگره ، دبیرخانه کنگره اقدام به تهیه و ارسال گواهینامه حضور در کنگره و ارائه مقاله از مرکز بین المللی کنگرهها و سمینارهای توسعه پایدار علوم جهان اسلام خواهد نمود.در صورت تمایل به گرفتن این گواهی به خدمات کنترل پنل خود مراجعه کنید.

نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !