اعضای هیات علمی و کمیته داوران

صفحه اصلی > اعضای هیات علمی و کمیته داوران

رديف

نام و نام خانوادگي

موسسه

1

دکتر مرتضی ولی اله پور

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل

2

دکتر عاطفه مهدی

دانشگاه آزاد اسلامی  تهران جنوب

3

دکتر مهدی بهروش

دانشگاه آزاد اسلامی  تهران جنوب

4

دکتر محمد زینلی پور

دانشگاه فرهنگیان کرمان

5

دکتر کبیر عیدوزهی

دانشگاه زابل

6

دکترسحر زارعی

دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران

7

دکترمیترا چراغی

دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا بهبهان

8

دکترسعید جاهدی پور

دانشگاه پیام نور مشهد

9

دکتراحمد ثمریها

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقيقات

10

دکترآزیتا کوشافر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

11

دکترسجاد یزدان ستاد

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

12

دکترمحمودرضا سعدی خانی

دانشگاه لرستان-دانشکده کشاورزی

13

دکترپریسا شریفی

دانشگاه ارومیه-مجتمع آموزش عالی شهید باکری میاندواب

14

دکترمهدی حیدری

دانشگاه ایلام

15

دکترمحسن قیاسی

دانشگاه پیراپزشکی بروجرد

16

دکترعنایت اله یزدان پناه

عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور مرکز یاسوج